ons amsterdam, vereniging voor kunst, cultuur en architectuur

Vereniging Ons Amsterdam voor kunst, cultuur, architectuur en heemkennis van Amsterdam, met uitgebreid excursies - en lezingenprogramma

Is er een ‘nieuw normaal’ in zicht voor Ons Amsterdam?

Na een barre periode waarin er sociaal vrijwel niets kon en de vereniging noodgedwongen bijna in een winterslaap was, is er langzaam weer wat meer mogelijk. Dat is zeer verheugend. We kunnen weer kijken naar wat er kan.

Maar het is ook lastig. Wanneer er niets mag, is het duidelijk: het mag niet. Wanneer er sommige dingen onder bepaalde voorwaarden wel mogen vereist dat aanpassingen en rijst direct de vraag: hoe ver kunnen en willen we daarin gaan. Wat nog een graadje verder bemoeilijkt wordt omdat de voorwaarden voor wat wel en niet is toegestaan niet vast staan. Voor dit moment min of meer wel, ja, maar het kan zo maar wijzigen op grond van de situatie rond de corona en covid19 verspreiding. De kern van de voorwaarden waar we naar alle waarschijnlijkheid vooralsnog rekening mee moeten houden is de 1,5 meter afstand eis. Voor ons ook de moeilijkste voorwaarde om altijd aan te voldoen.

De praktisch vragen waarvoor we als vereniging staan aan de activiteitenkant zijn bijvoorbeeld: gaan we lezingen organiseren voor bijvoorbeeld maximaal 30 aanwezigen? Of ook voor 20? Of 10? En gaan we wandelingen voor maximaal 8 deelnemers of maximaal 6 of zelfs maximaal 4 deelnemers organiseren? Naast de activiteiten zijn er ook aan de organisatorische kant van de vereniging soortgelijke vragen te beantwoorden. Kunnen we verantwoord bestuursvergaderingen houden? En een algemene ledenvergadering of een werkgroepen vergadering? Zijn de vereiste accommodaties daarvoor beschikbaar? Gaan we daarbij meer of minder uitgebreid gebruik maken van technische hulpmiddelen?
Er is geen formule waarmee berekend kan worden wat we wel en wat we niet moeten doen. Het gaat er om wat is verantwoord, wat past bij de vereniging en wat kan de vereniging, ook in technische zin, doen om zich aan te passen. Het is duidelijk dat daarover verschillen van inzicht zullen zijn.
We zullen op veel openstaande vragen een antwoord moeten vinden wanneer we binnenkort het activiteiten pakket voor de eerste helft van 2021 gaan voorbereiden. Gewoon doorgaan zoals we dat voorgaande jaren deden is geen optie. We gaan nieuwe wegen en middelen vinden en dat doen we met elkaar. Met gezamenlijke inzet moet het lukken om deugdelijk en verantwoord met zo min mogelijk beperkingen een activiteitenpakket voor te bereiden voor de eerste helft van 2021.
Die voorbereiding zal in het najaar van dit jaar moeten gebeuren. Welbewust heeft het bestuur daarbij besloten de planning vergeleken met voorgaande jaren enkele weken op te schuiven zodat het verschijnen van het programmaboekje niet omstreeks de feestdagen valt, wat in het verleden regelmatig leidde tot vertraagde bezorging van het programmaboekje bij de leden. De activiteiten voor de eerste helft van 2021 zullen daarom beginnen in februari.

Algemene Ledenvergadering
We denken dat Belcampo, de bibliotheek in de Hallen, een goede mogelijkheid biedt voor de Algemene Ledenvergadering. Als datum is daarvoor vastgesteld woensdag 28 oktober aanstaande, aanvang 20.00 uur. In de uitnodigingsbrief voor die vergadering wordt verduidelijkt hoe we voorbereiding en organisatie van de vergadering willen doen.

Experiment lezing in Oost in november Uit de regio Oost kwam het voorstel om in het najaar als experiment een lezing te organiseren. Met de ervaringen die we daarbij opdoen zullen we hopelijk beter kunnen beoordelen of de kwaliteit van de lezingen onder het corona-regime voldoende is om hiermee door te gaan. De organisatoren in Oost hebben een geschikte locatie weten te vinden waarin de vereiste aanpassingen mogelijk zijn. We werken met de initiatiefnemers en organisatoren in Oost samen om het experiment te laten slagen.
De lezing zal worden gehouden op maandag 16 november. U krijgt daarover meer informatie van de organisatoren uit Oost wanneer de plannen wat verder zijn uitgewerkt en de uitnodigingen kunnen worden verstuurd.
Bekeken wordt of de technische mogelijkheden (livestream, videoweergave) een zinvolle aanvulling kan zijn op het lezingenprogramma.

U krijgt een nieuwe lidnummer
Een praktisch punt tot slot: de vereniging heeft een nieuwe ledenadministratie en een nieuw boekhoudsysteem. We noemen het, omdat het er toe leidt dat alle leden een nieuw lidnummer krijgen. U ontvangt daarover in het najaar meer informatie.
We kunnen de hand geleidelijk weer aan de ploeg slaan en de vereniging heropstarten. Dat geeft energie maar het vereist ook energie en inspiratie. We zullen beide nodig hebben. Namens het bestuur wens ik u allen een goede gezondheid.

Theo Kersten, voorzitterNaamloos document

Nieuws

Cursus Kunst en Cultuur

Een programma van lezingen over schilders en stromingen, architectuur en ontwerpen, moderne gebouwen, architecten-bureaus en kunstcollecties.

Lees meer over de cursus 'Kunst en Cultuur'

Geschiedenis

De Vereniging Ons Amsterdam organiseert al sinds 1949 excursies en lezingen.
Lees een korte geschiedenis van de vereniging

Amsterdam door de lens van ....

Vince Lane (Australie)

ANBI

Sinds 2009 heeft de vereniging de status van een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’, ofwel de ANBI-status.
Lees verder

Volg ons ook op Facebook ...