ons amsterdam, vereniging voor kunst, cultuur en architectuur

Vereniging Ons Amsterdam voor kunst, cultuur, architectuur en heemkennis van Amsterdam, met uitgebreid excursies - en lezingenprogramma

Aan de leden van de vereniging Ons Amsterdam
Betreft: afgelasting alle activiteiten tot nader order.

Datum: 20 maart 2020

Dames en Heren,

De overheid heeft vergaande maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het Corona-virus zo veel mogelijk te vertragen. Tot die maatregelen behoren ook de adviezen om sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden. We hebben daar allemaal onze eigen verantwoordelijkheid in. Als vereniging willen we daar ook onze verantwoordelijkheid nemen.
Niemand kan zeggen hoe lang precies deze bijzondere situatie zal duren, terwijl tegelijk in de berichtgeving over de Corona maatregelen doorklinkt dat het ergste nog moet komen en tevens dat het geen kwestie van dagen is, mogelijk zelfs niet van weken.
Het bestuur heeft in deze situatie besloten dat alle verenigingsactiviteiten per direct worden gecanceld. Zodra dat verandert, zullen we bepalen hoe en wanneer we de verenigingsactiviteiten weer opstarten en of we gecancelde activiteiten alsnog kunnen laten doorgaan. Voor het bestuur betekent dat op dit moment: geen vergaderingen meer. Ook de Algemene ledenvergadering die stond gepland voor 22 april aanstaande zal niet doorgaan.
Voor de vereniging als geheel betekent dit dat alle excursies en lezingen, voor zover die niet al waren afgezegd, vanaf heden tot nader order niet door gaan. Alle coördinatoren zullen zo nodig de reeds vastgelegde afspraken moeten afzeggen.

We hebben als bestuur overwogen aan het beëindigen van activiteiten een voorlopige einddatum te verbinden. Dat hebben we niet gedaan. We zouden dan immers, als de situatie niet tijdig verbetert, die einddatum moeten opschuiven en iedereen moeten informeren. Wij menen daarom dat het praktischer is alle activiteiten te beëindigen tot de berichten van de overheid het opstarten weer mogelijk maakt.
Nu de algemene ledenvergadering niet doorgaat, kunnen een aantal statutair verplichte zaken niet worden afgewikkeld. Denk aan het vaststellen van het (financieel) jaarverslag, het vaststellen van de begroting, bestuursverkiezing etc. We zullen waar nodig praktische oplossingen bedenken en toepassen. en daarvoor achteraf, wanneer we weer kunnen vergaderen, formele goedkeuring vragen.
Dit bericht wordt aan alle leden per e-mail gezonden en het wordt op de website van de vereniging geplaatst, tevens zijn alle leden die een excursie geboekt hebben in de maand april apart benaderd.

Van harte wensen we alle leden van onze vereniging een goede gezondheid.

Met vriendelijke groet,

Kees Glimmerveen
secretarisNaamloos document


Nieuws

Vanaf 13 februari a.s. zullen de lezingen van Zuid in De Coenen plaatsvinden. Adres: J.M. Coenenstraat 4, 1071 WG Amsterdam (om de hoek van Huis van de Wijk Lydia). De lezingen zullen om 20.30 uur starten, dus een half uur later!

Cursus Kunst en Cultuur

Een programma van lezingen over schilders en stromingen, architectuur en ontwerpen, moderne gebouwen, architecten-bureaus en kunstcollecties.

Lees meer over de cursus 'Kunst en Cultuur'

Geschiedenis

De Vereniging Ons Amsterdam organiseert al sinds 1949 excursies en lezingen.
Lees een korte geschiedenis van de vereniging

Amsterdam door de lens van ....

Vince Lane (Australie)

ANBI

Sinds 2009 heeft de vereniging de status van een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’, ofwel de ANBI-status.
Lees verder

Volg ons ook op Facebook ...