ons amsterdam, vereniging voor kunst, cultuur en architectuur

Vereniging Ons Amsterdam voor kunst, cultuur, architectuur en heemkennis van Amsterdam, met uitgebreid excursies - en lezingenprogramma

Aan de leden van de vereniging Ons Amsterdam
Betreft het afgelasten van onze activiteiten tot 2021

Amsterdam, 13 mei 2020

Dames en Heren,

De corona maatregelen dwongen ons eerder in maart jl. om te besluiten de verdere activiteiten die voor de eerste helft van 2020 stonden gepland af te zeggen. Toen dat besluit in maart werd genomen, had bijna de helft van de activiteiten al plaats gevonden.

Ondertussen zijn de voorbereidingen van de activiteiten voor het najaar 2020 gewoon doorgegaan.

Maar kunnen we verwachten dat de geplande activiteiten in het najaar daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd?

Wij denken dat dat niet het geval zal zijn. Daarvoor zijn twee overwegingen:

De eerste is dat bij alle onduidelijkheid één cruciaal ding wel helder is, namelijk het blijvend bestaan van de regel dat we in de publieke ruimte anderhalve meter afstand van elkaar moeten bewaren: het nieuwe normaal. Voor de uitvoering van de activiteiten van onze vereniging is die eis van anderhalve meter afstand een doorslaggevende belemmering. Wij kunnen daaraan zoals het nu is, niet voldoen, niet bij de lezingen en niet bij de excursies.

Een tweede belangrijke overweging is dat onze doelgroep tot de kwetsbaren behoort wat ons tot extra voorzichtigheid verplicht.

De conclusie moet daarom zijn dat er in het najaar geen activiteiten van de vereniging zullen kunnen zijn en dat wij, zij het met pijn in het hart, u moeten laten weten dat alle voorgenomen activiteiten voor de rest van dit jaar dus worden afgelast.

Er verschijnt daarom dus ook geen programmaboekje in augustus a.s.

Het is een hard gelag voor iedereen, niet in de laatste plaats voor de vrijwilligers die al zoveel voorbereidend werk hebben gedaan. Van een aantal van hen wordt bovendien door dit besluit extra inzet verwacht om reeds gemaakte afspraken met inleiders, zalenverhuurders en begeleiders van excursies af te zeggen.

Over een paar maanden willen wij bezien of delen van het nu voorbereide programma kunnen worden doorgeschoven om in 2021 te worden uitgevoerd. Of dat gaat lukken is nog afwachten. Niet iedereen, die heeft toegezegd mee te werken als inleider bij lezingen of als begeleider bij excursies, zal opnieuw in 2021 beschikbaar zijn en ook is niet zeker dat de eis van anderhalve meter afstand dan niet meer zal gelden.

Als de eis om afstand te bewaren ook in 2021 zal gelden zullen, er aanpassingen nodig zijn. Hoe dat moet en of dat kan is op dit moment onduidelijk. Het bestuur zal met inbreng van de vrijwilligers in onze vereniging praktisch mogelijke scenario’s voorbereiden.

Wij hopen dat in het najaar, mogelijk pas laat in het najaar, de normale overleggen, zoals werkgroepen vergadering en ALV, in de vereniging weer kunnen plaatsvinden.

Het is een barre tijd voor (ons) verenigingsleven, maar wij stellen ons erop in om met elan in het najaar de draad organisatorisch weer op te kunnen pakken en een volledig pakket aan activiteiten voor de eerste helft van 2021 voor te kunnen bereiden.

Het bestuur wenst u allen een goede gezondheid.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Kees Glimmerveen, secretarisNaamloos document


Nieuws

Cursus Kunst en Cultuur

Een programma van lezingen over schilders en stromingen, architectuur en ontwerpen, moderne gebouwen, architecten-bureaus en kunstcollecties.

Lees meer over de cursus 'Kunst en Cultuur'

Geschiedenis

De Vereniging Ons Amsterdam organiseert al sinds 1949 excursies en lezingen.
Lees een korte geschiedenis van de vereniging

Amsterdam door de lens van ....

Vince Lane (Australie)

ANBI

Sinds 2009 heeft de vereniging de status van een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’, ofwel de ANBI-status.
Lees verder

Volg ons ook op Facebook ...